Szafarze

Pierwsi nadzwyczajni szafarze Eucharystii zostali dopuszczni w archidiecezji katowickiej do udzielania komunii św. na początku lat 90-tych. Ks. Antoni Wala (zmarł w 2006 r.) od samego początku wprowadził ich w posługę rozdawania komunii św. na oddziałach naszego szpitala. Szafarze są powoływani przez proboszcza parafii do posługii przynoszenia komunii św. chorym w parafii. Kapelan szpitala podejmuje współpracę z proboszczami tyskich parafii, którzy delegują swoich szafarzy do pomocy w szpitalu. Warto zaznaczyć, że każdy szafarz musiał przejść specjalny kurs organizowany przez archidiecezję katowicką, przygotowujący do tego rodzaju posługi oraz co roku jest zobowiązany do odbycia kilkudniowych rekolekcji dla szafarzy w jednym z naszych domów rekolekcyjnych. Szafarze mają swoje legitymacje, których ważność co roku potwierdza Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Obecność szafarzy w Kościele Katolickim wynika z postulatów Soboru Watykańskiego II, który mocno akcentował potrzebę włączenia ludzi świeckich w misję Kościoła. W szpitalu szafarze działają w ścisłej współpracy z kapelanem szpitala i tylko w zakresie wyznaczonym przez niego. Ich jedyną rolą jest rozdzielanie komunii św. chorym i informowanie kapelana o potrzebach duszpasterskich pacjentów.    

Szafarze z naszych tyskich parafii posługujący w naszym szpitalu:

 1. Tomasz Bielewicz - parafia św. Ojca Pio
 2. Robert Biernacki - parafia św. Maksymiliana
 3. Piotr Brzyski - parafia św. Ojca Pio
 4. Arkadiusz Chmielarski – parafia św. Ojca Pio
 5. Jacek Chodzidło - parafia Podwyższenia Krzyża na Czułowie
 6. Dariusz Długajczyk - parafia św. Krzysztofa
 7. Karol Kucz – parafia św. Jana Chrzciciela
 8. Zbigniew Latusek – parafia św. Ojca Pio
 9. Adam Pilszek - parafia św. Ojca Pio
 10. Piotr Rosikowski - parafia św.Ojca Pio
 11. Tadeusz Skwara - parafia św. Ojca Pio
 12. Piotr Szopa - parafia Świętej Rodziny
 13. Ryszard Ścieszka – parafia św. Ojca Pio
 14. Jacek Tuz – parafia św. Ojca Pio
 15. Dariusz Zadyberny - parafia św. Marii Magdaleny

Szafarze, którzy kiedyś posługiwali w naszym szpitalu:

 1. Tadeusz Cieślik – parafia św. Ojca Pio
 2. Jacek Chudy – parafia św. Jana Chrzciciela
 3. Jacek Darowski - parafia św. Ojca Pio
 4. Stanisław Gruchlik (+2016) – parafia Matki Bożej Królowej Aniołów w Wilkowyjach
 5. Waldemar Guzik – parafia Miłosierdzia Bożego
 6. Andrzej Klachacz – parafia św. Krzysztofa
 7. Piotr Kucz – parafia św. Jana Chrzciciela
 8. Piotr Moćko – parafia bł. Karoliny
 9. Mariusz Muzalewski (+2016) – parafia Podwyższenia Krzyża na Czułowie
 10. Andrzej Piszczek – parafia św. Maksymiliana
 11. Zbigniew Poterałowicz (+2016) – parafia bł. Karoliny
 12. Aleksander Puchalski – parafia św. Krzysztofa
 13. Jan Szczyrba – parafia św. Jana Chrzciciela
 14. Jan Wróbel – parafia bł. Karoliny​
 15. Sławomir Ościk - parafia św. Jana Chrzciciela
 16. Janusz Stacha – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17. Andrzej Chodor – parafia Ducha Świętego
 18. Eugeniusz Przybyłka – parafia bł. Karoliny
 19. Andrzej Rafa – parafia św. Benedykta
 20. Wojciech Pilnicki - parafia św. Maksymiliana
 21. Daniel Binda – parafia Ducha Świętego

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.