OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKANOCNA  ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA  07.04.2024

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski  i obietnice. W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele po Wielkanocy i, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów nawet tych najcięższych.

  • Obchodzimy dziś drugą Niedzielę Wielkanocną, zwaną także Niedzielą Białą to Święto Miłosierdzia Bożego, kończy się oktawa wielkanocna.
  • Rozpoczynamy także Tydzień Miłosierdzia, niech ono w ludzkim wymiarze pobudza naszą wyobraźnię, by czynić dobro w wymiarze materialnym i duchowym na rzecz człowieka będącego w potrzebie.
  • W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, które z racji Wielkiego tygodnia i oktawy zostało przeniesione z 25 marca.
  • Nabożeństwa są sprawowane według porządku zamieszczonego na tablicy ogłoszeń. Zachęcamy Chorych do łączności modlitewnej podczas liturgii i odwiedzin kapelana w salach naszego szpitala.    
  • Składamy serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary, wszelkie przejawy życzliwości. Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy świętych, a przez to wyrażenie Bogu wdzięczności za opiekę i pomoc  w trudnych chwilach, zapewniam o modlitwie i życzę wszystkim aby Miłosierdzie Boże rozlało się w Waszych sercach,  a błogosławieństwo Boże niech towarzyszy naszym poczynaniom w rozpoczętym dziś tygodniu

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.