Komunia św. na oddziałach

Uwagi odnośnie rozdzielania komunii św.:

  • udzielanie Komunii św. rozpoczyna się o godz. 6.00
  • Komunię św. rozdaje kapelan i nadzwyczajni szafarze Eucharystii
  • Komunię św. można przyjąć dwa razy w ciągu dnia (rano i w czasie mszy św.)
  • jedyną przeszkodą w przyjeciu Komunii św. jest grzech ciężki świadomie i dobrowolnie popełniony (opuszczenie niedzielnej mszy św. z powodu choroby nie jest grzechem ciężkim, więc nie trzeba z tego powodu rezygnować z przyjmowania Komunii św.)
  • osoby żyjące w związku niesakramentalnym nie mogą przystąpić do sakramentów św. za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia, np. przed ważną operacją
  • osoby rozwiedzione jeśli żyją same mogą przystępować do spowiedzi i Komunii św.
  • w razie trudności z przełykaniem, przed lub po operacji można poprosić szafarza o małą cząstkę Komunii św.
  • istnieje możliwość przyjmowania Komunii św. bezglutenowej po wcześniejszym zgłoszeniu tego kapelanowi bądź szafarzowi
  • w czasie porannego obchodu zgłaszamy szafarzowi chęć przystąpienia do spowiedzi św. lub przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Kapelan szpitala udziela tych sakramentów w godzinach popołudniowych.

"Cierpienie jest w świecie po to, ażeby rodzi­ło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości. W tej miłości zbawczy sens cierpienia wypełnia się do końca i osiąga swój wymiar ostateczny" Jan Paweł II, List do chorych "Salvifici doloris", 1984

Wiatyk ­ co to takiego?

Jest to Komunia święta, którą przyjmują ci, którzy kończą swoje ziemskie życie i przygotowują się na przejście do życia wiecznego. Jest ona zaczątkiem życia wiecznego i mocą zmartwychwstania.

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.