OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14.07.2024

Przepowiadanie Ewangelii, modlitwa, sprawowanie Eucharystii i dzieła pomocy najuboższym to misja Kościoła, do której każdy z nas został zaproszony. Misja jest trudna, ale skierowana tylko do odważnych
i wielkich serc. Ta misja jest nam dana, ale też zadana, aby swoim życiem i zaangażowaniem głosić Królestwo Boga na ziemi. Jezus, gdy wysyłał swoich apostołów, aby głosili prawdę o miłości Boga do człowieka, wiedział, że nie jest to łatwe zadanie. Stąd zwracał uwagę na mądrość i roztropność, które są potrzebne, aby misja każdego z nas zakończyła się pełnym sukcesem.

  • Obchodzimy dziś XV niedzielę w okresie zwykłym
  • Msze są sprawowane według porządku zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i w internecie.
    Przed Mszą w sobotę o 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • W przyszłą niedzielę na Mszy o 10.30 pragnę podziękować Bogu za 5 lat posługi w naszym szpitalu i wszelkie dobro, którego mogłem doświadczyć od Was w tym czasie. Zapraszam do udziału w modlitwie. Od sierpnia nowym kapelanem w szpitalu Megrez i PAKS-e będzie ks. Marek Wolnik, dotychczasowy wikariusz parafii św. Benedykta,                              w Tychach.  
  • Już dziś informujemy, że wspólnota parafialna pobliskiego kościoła w niedzielę 28 lipca będzie obchodziła odpust ku czci św. Krzysztofa. Zapraszamy do udziału w uroczystościach. W tym dniu także błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów.
  • Składam serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary, zamawiane Msze święte, za wszelkie przejawy życzliwości, pomoc w dostępie do chorych.                                  
  • Niech Bóg nam błogosławi wszystkim udającym się na zasłużony urlop życzymy dobrego wypoczynku, nabrania sił, stosownej pogody i bezpiecznego powrotu do domów, pozostającym w służbie bliźniemu niechaj udziela niezbędnych sił i darów Ducha Świętego.

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.