Obchody 27-mego Światowego Dnia Chorego w naszej kaplicy

Obchody 27-mego
Światowego Dnia Chorego
w naszej kaplicy

“Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8)

Niedziela 10 II godz. 11.00 - koncert zespołu gospel God’s Property (po mszy św. o 10.15)

Poniedziałek 11 II godz. 16.00 - uroczysta Msza św. z błogosławieństwem lurdzkim w intencji wszystkich chorych z prośbą o łaskę zdrowia przy udziale Rycerzy Kolumba i Wolontariatu z SP 11 w Tychach (uwaga: w tym dniu nie ma mszy o 18.30)

 

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.