Personel

Personel szpitala we współpracy z kapelanem zabezpiecza prawo pacjenta do zaspokojenia potrzeb duszpasterskich zgodnie z wyznawaną przez siebie religią.

DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Zapraszamy personel naszego szpitala do zapoznania się z propozycjami duszpasterskimi w ramach Duszpasterstwa Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej Duszpasterstwa Służby Zdrowia www.dsz.katowice.pl. W ramach wspomnianego duszpasterstwa organizujemy coroczne rekolekcje zamknięte w Kokoszycach, rekolekcje wielkopostne, pielgrzymki krajowe i zagraniczne oraz comiesięczne spotkania formacyjne w Katowicach na Mariackiej.

Do Duszpasterstwa Służby Zdrowia zapraszani są wszyscy pracownicy Służby Zdrowia: kapelani, lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, laboranci, salowe, farmaceuci, stomatolodzy, pracownicy administracji szpitala i działu technicznego, oraz pozostali pracownicy szpitala ze wszystkich działów.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIA

Kolejną propozycją wartą uwagi jest Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych oraz Katolickie Stowarzyszenie Farmaceutów.

KRAJOWE DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

Istnieje też Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia – informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.kdsz.pl.

 

 

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.