Sakrament namaszczenia chorych

Kościół posiada jeden specjalny sakrament do umocnienia osób dotkniętych chorobą. Ustanowiony został przez Chrystusa, a poświadczony przez św. Jakuba: 

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana" (Jk 5,14).

 Jest to sakrament uzdrawiający. 

Kto może otrzymać sakrament chorych? 

  • osoba chora,
  • osoba przed operacją
  • osoba w podeszłym wieku
  • osoba, której zagraża utrata życia.

 Jakie łaski daje Jezus w sakramencie chorych? 

  • chory otrzymuje specjalną łaskę, która jednoczy go wewnętrznie z męką Chrystusa, dla jego własnego dobra i dobra Kościoła
  • na chorego zstępuje Duch Święty, który daje pocieszenie, pokój i siłę
  • daje odpuszczenie grzechów, jednak zaleca się jeśli istnieje taka możliwość, aby chory się wyspowiadał
  • daje pełne uzdrowienie duszy i ciała zgodnie z wolą Bożą
  • przygotowuje też umierającą osobę na przejście do domu Ojca (wtedy jest to ostatnie namaszczenie) 

Jak udziela się tego sakramentu? 

Kapłan modli się chwile nad chorym i kładzie rękę nad jego głowę oraz namaszacza olejem chorych wnętrze obu dłoni oraz czoło wypowiadając słowa: 

"Przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym Miłosierdziu wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie poddźwignie".

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.