PIELGRZYMKA

Przed nami IV edycja archidiecezjalnej pielgrzymki osób chorych, niepełnosprawnych, ich najbliższych oraz wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes. Wydarzenie zaplanowaliśmy w dniach 8–16 września 2022 r. Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. Skład będzie złożony wyłącznie z wagonów sypialnych (po 3 osoby w przedziale).

Wprowadzenie
Organizację pielgrzymki wspiera Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, instytucje kościelne, Fundacja Grupy PKP, a także Darczyńcy i Przyjaciele. Zarówno organizatorzy, personel medyczny, jak również osoby, które zadeklarują chęć służby chorym (wolontariusze, w tym księża) uczestniczą – przynajmniej czesiowo – w kosztach tego wydarzenia. Pątnikom będzie towarzyszył Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc i Biskup Pomocniczy naszej archidiecezji Marek Szkudło. Pielgrzymka kolejowa ma swoją charakterystykę – stanowią ją „rekolekcje w drodze” oraz dzieło duchowo-modlitewne podjęte w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Warto więc, informując wiernych o tej inicjatywie, zwrócić uwagę na jej duchowy wymiar. Organizatorzy są przekonani, że na poziomie parafialnym pielgrzymka może stać się cennym darem rodziny i przyjaciół dla bliskiej osoby, doświadczonej chorobą albo przeciwnościami wieku. Przypominamy, że z orędziem lourdzkim św. Jan Paweł II związał obchody Światowego Dnia Chorych.

Dlaczego właśnie Lourdes?
Sanktuarium w Lourdes nazywane jest Światową Stolicą Chorych. Odpowiadając na przesłanie skierowane przez Matkę Bożą do św. Bernadety Soubirous i myśląc szczególnie o osobach dotkniętych cierpieniem (fizycznym, psychicznym i duchowym) podejmujemy czwarty raz z rzędu organizację pielgrzymki o charakterze archidiecezjalnym. Na chwilę obecną jedynie pielgrzymi z archidiecezji katowickiej docierają pociągiem z Polski do Lourdes.

Tematyka duszpasterska w Lourdes na lata 2022–2024
Sanktuarium w Lourdes proponuje pątnikom przez najbliższe lata pogłębienie refleksji nad słowami orędzia, które Matka Boża skierowała do św. Bernadety 2 marca 1858 r.: „Idź i powiedz kapłanom, aby wybudowano w tym miejscu kaplicę i aby przychodzono tutaj w procesji”. W bieżącym roku pielgrzymi zaproszeni są do odkrycia znaczenia wyzwania: „Idź i powiedz kapłanom”. Jednym z celów tegorocznego pielgrzymowania, oprócz wzmocnienia pobożności maryjnej i duchowego spotkania ze św. Bernadetą, może być refleksja nad tożsamością kapłana, jego rolą we wspólnocie Kościoła i modlitwa wstawiennicza za wszystkich powołanych do służby w Kościele. Otwierając serca na Bożą łaskę, korzystajmy podczas pielgrzymki z bogactwa, które wnosi w nasze życie orędzie Matki Bożej, bogactwo Bożego słowa i nauczania Kościoła, a także osobista relacja z Panem Bogiem.

Kto organizuje pielgrzymkę w archidiecezji katowickiej?
Podobnie jak w latach minionych, koordynatorami przedsięwzięcia są księża: Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych, Łukasz Stawarz, dyrektor archidiecezjalnej Caritas oraz panowie: Stanisław Rasiński i Krzysztof Stańczyk z Biura Podróży PL Travel z Katowic.

Kogo zapraszamy do Lourdes?
Uprzywilejowanymi pielgrzymami są osoby chore i niepełnosprawne, choć inicjatywa przeznaczona jest – podobnie jak w poprzednich edycjach – dla wszystkich chętnych diecezjan. Organizatorzy zapewniają uczestnikom profesjonalną opiekę medyczną. Udział w pielgrzymce potwierdzili lekarze różnych specjalizacji, pielęgniarki i wolontariusze, m.in. z Katolickiej Fundacji „Młodzi dla młodych”. Wszyscy oni jako pielgrzymi włączą się w opiekę nad najbardziej potrzebującymi. Każdy chory potrzebujący stałej opieki, winien pielgrzymować z osobą wspierającą (najlepiej z grona rodziny lub przyjaciół).

Dlaczego pociągiem?  
Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia, podróżowanie pociągiem na tak znacznych odległościach, stanowi dla osób cierpiących najlepsze rozwiązanie: daje poczucie bezpieczeństwa i wygody, służy integracji, modlitwie i duchowemu przygotowaniu do pobytu w Lourdes. Ponadto, umożliwia – przynajmniej wizualne – podziwianie poszczególnych regionów Europy.
Niestety, w stosunku do 2019 r. koszt wynajmu pociągu wzrósł o ponad 50%. Przejazd do Lourdes będzie zatem możliwy wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców. Już teraz polecajmy ich Bożej Opatrzności w modlitwie. Skład pociągu – celem umożliwienia wzajemnej komunikacji – będzie odpowiednio nagłośniony i skomunikowany. W każdym wagonie do dyspozycji pielgrzymów będą: konwojenci WARS-u oraz osoba wyznaczona przez organizatora (lider grupy).

Zakwaterowanie i wyżywienie w Lourdes
Miejsca noclegowe dla wszystkich uczestników zarezerwowano w Domu Pielgrzyma „Notre Dame” (fr. Accueil Notre-Dame – w skrócie ADN). Budynek ten pozbawiono barier architektonicznych i może pomieścić w prostych, a zarazem komfortowych warunkach nawet 900 pielgrzymów. Usytuowano go nad brzegiem rzeki Gave de Pau – naprzeciw bazyliki sanktuaryjnej i Groty Matki Bożej, na terenie sanktuarium. Wyjątkowość Domu Pielgrzyma polega m.in. na tym, że funkcjonuje on niczym szpital, zapewniając właściwą opiekę chorym i niepełnosprawnym. Grupa z Katowic ulokowana w jednym skrzydle tego domu pielgrzyma. Do naszej dyspozycji pozostaną klimatyzowane pokoje 2-, 3-, 4- i 6-osobowe (w tych ostatnich są dostępne dwie niezależne toalety i dwa natryski), elektrycznie sterowane łózka, sale spotkań, cztery jadalnie, dyżurki lekarskie, gabinety zabiegowe, wózki i riksze dla osób chorych lub osłabionych oraz taras z widokiem na Sanktuarium. Organizatorzy zapewnią pielgrzymom „wzmocnione” śniadanie (wędliny, sery), ciepłą obiadokolację, a także dostęp do aneksów kuchennych, w celu przygotowania prostych posiłków np. kanapek i podgrzania wody.
Celem ułatwienia przemieszczania się po Lourdes, pielgrzymi będą podzieleni na 7 grup pięćdziesięcioosobowych pod przewodnictwem lidera, lekarza, dwóch pielęgniarek oraz kapłana.

Program pielgrzymki
Podczas czterodniowego pobytu w Sanktuarium poznamy m.in. miejsca związane z życiem św. Bernadety, pomodlimy się przy Cudownej Grocie, w bazylice Niepokalanego Poczęcia, w tzw. bazylice różańcowej, w podziemnej bazylice św. Piusa X. Wraz z innymi pielgrzymami będziemy uczestniczyli w międzynarodowej Mszy św., celebrowanej m.in. przez abp. Wiktora Skworca, bp. Marka Szkudły, a także duszpasterzy z różnych stron świata. Przeżyjemy Drogę Krzyżową; będziemy aktywnie uczestniczyć w procesjach: eucharystycznej (o godz. 17) i maryjnej (o godz. 21) ze świecami. Chorzy i niepełnosprawni, a także – według możliwości – pozostali pielgrzymi, będą mogli swoje intencje powierzyć Panu Bogu w modlitwie dopełnionej obrzędem obmycia cudowną wodą z Groty Massabielskiej. Kolejny raz zawierzymy Matce Bożej duchowieństwo i diecezjan na czele z  osobami chorymi.

Podczas pobytu w Sanktuarium każda grupa będzie miała jeden dzień wolny, zarezerwowany na indywidualną modlitwę, wyciszenie, zakup pamiątek i drobnych przekąsek na drogę powrotną do Polski.

Koszty uczestnictwa
Cena pielgrzymki wyniesie 3699 zł + 199 €. Wpłata przy zapisie: 650 zł + obowiązujące ubezpieczenie dla osób przewlekłe chorych w wysokości 100 zł. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – gwarantuje ono zwrot poniesionych wpłat w przypadku rezygnacji z pielgrzymki lub jej przerwania z powodów losowych i zdrowotnych.

W cenie pielgrzymki zawiera się m.in.:

  • przejazd pociągiem z Katowic do Lourdes i z Lourdes do Katowic;
  • transfery - przejazdy na terenie Lourdes (z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania i z powrotem);
  • zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, 3-osobowych i 6-osobowych;
  • wyżywienie w Lourdes: 4 wzmocnione śniadanie, 4 obiadokolacje 2 daniowe z deserem – do obiadokolacji lampka wina oraz woda w karafkach;
  • pakiet żywieniowy na podróż powrotną z Lourdes do Katowic;
  • realizację programu na terenie sanktuarium: oprowadzanie po sanktuarium, (pielgrzymi będą podzieleni na grupy 50-osobowe) + bilety wstępu;
  • ubezpieczenie: KL (10.000€), NNW (2.000€), bagaż (200€);
  • opiekę przewodników, duszpasterzy i wolontariuszy.

UWAGA! Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2016 r.) – dopłata: 50 zł/os.

Użyteczne informacje:
Na czas przejazdu z Katowic do Lourdes i pobytu w Lourdes pielgrzymi winni zaopatrzyć się w odpowiedni suchy prowiant. Konwojenci WARS poszczególnych wagonów zapewniają pielgrzymom dostęp do wrzątku. W wagonach obowiązuje całkowity zakaz palenia i gotowania wody przez podróżnych. W wagonie konferencyjnym będzie dostępna za dowolną ofiarę kawa z ekspresów ciśnieniowych oraz woda mineralna. W ostatnim dniu pielgrzymki, tj. w środę 14 września pielgrzymi opuszczają w godzinach porannych pokoje, a bagaże składają w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach; Bezpośrednio przed wyjazdem będzie możliwość odpłatnego zamówienia obiadu.

 

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.