XV-lecie kaplicy !!!

Prace budowlane w Kaplicy

Przygotowujemy się do uroczystych obchodów XV-lecia poświecenia naszej kaplicy. Planujemy odsłonić tablicę ku pamięci osób, dzięki którym została ona zbudowana. 

Kaplica została ukończona i poświęcona 26 marca 2001 roku. Uroczyste obchody poświęcenia kaplicy i odsłonięcie pamiątkowej tablicy planujemy zaraz po Wielkanocy.

O budowie kaplicy

Tags: 

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - dokument watykański z 2017 r.

Działalność pracowników służby zdrowia jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu – podstawowym dobrom osoby ludzkiej. Temu dziełu poświęcają działalność zawodową lub wolontaryjną wszyscy, którzy na różne sposoby są zaangażowani w profilaktykę, leczenie i rehabilitację: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, personel techniczny, kapelani szpitalni, zakonnicy, zakonnice, pracownicy administracji, odpowiedzialni za politykę państwową i międzynarodową, wolontariusze.

tekst Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości

św. Jan od Krzyża

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.